FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ PILOTNÍHO PROJEKTU:

AUŽP zajistila Nadace Partnerství a Kmen Země z.ú. a je součástí jejich aktivit.

Pilotní projekt je financován nadací Partnerství.

Zmínĕná čtyři setkání v rámci pilotního projektu jsou hrazeny z grantu Nadace Partnetství. Studenti prispĕjí na jídlo 390Kč za setkaní a zaplatí si cestovné.