O STUDIU

PRŮBĚH STUDIA

Vzdělávání bude probihat prakticky na konkrétních projektech. Po té co na podzim 2023 proběhne evaluace pilotního projektu, otevřeme první regulérní ročník Akademie v září 2024 a budeme usilovat o akreditaci MŠMT.

Studium bude tříleté, každý měsíc proběhnou 3-4 dny výuky u vybraných lektorů.

l. ročník - v prvním ročníku se student seznámí se všemi lektory a prakticky si vyzkouší co dané obory obnáší

ll. ročník a lll. ročník - student si vybere ,které obory se stanou jeho specializací a s lektory těchto specializací bude spolupracovat ve druhém a třetím ročníku. Student si v rámci předmětu ´´"udržitelné podnikání" vytvoří podnikatelský záměr a lektor udržitelného podnikání bude se studentem pracovat na jeho zámĕru po celou dobu studia.

PRO KOHO JE AKADEMIE URČENA

Akademie je určena pro zájemce starší 18 let, kteří mají zájem více o praktické dovednosti, než o teoretické znalosti.