PILOTNÍ PROJEKT

MÍSTA KTERÁ V RÁMCI PILOTNÍHO PROJEKTU NAVŠTÍVÍME

ÚVOD DO PERMAKULTURY S KATKOU HORÁČKOVOU

30.6.-2.7.2023

Jedlá lesní zahrada v Merbolticích

TEORETICKÁ ČÁST:

I. blok

• zásady permakultury

• souvislosti potřebné při zakládání nové zahrady a nebo při úpravě té stávající tak, aby byla trvale udržitelná

• patra jedlého lesa

II. blok

• koloběh živin v půdě

• udržování a zvyšování úrodnosti v půdě

• hospodaření s vodou v zahradě a v domácnosti

PRAKTICKÁ ČÁST:

III. blok

• sběr a zpracování plodů z jedlé permakulturní zahrady

• kompostování

• výroba biouhlu

BYLINKÁŘSKÝ WORKSHOP S ALENOU KREJČÍ

4.8-6.8.2023

Herbárium v Šejbách

TEORETICKÁ ČÁST:

I. blok

• základy bylinkaření

• seznámení se s zásadami pěstování

• výběr vhodných stanovišť, nároky na půdu atd.

II. blok

• použití divokých bylin a zahradních plevelů v každodenním životě

III. blok

• využití bylin v kosmetice

• léčení běžných zdravotních problémů

• domácí aromaterapeutické rostliny 

• seznámení se s lokálními superpotravinami

• využití bylin v domácích úklidových přípravcích

PRAKTICKÁ ČÁST:

IIII. blok

• výroba: kosmetický balzám, květová esence,  bylinková sůl, koření z planých rostlin, postřik na biologickou ochranu rostlin.

JAK PODNIKAT ÚSPĚŠNĚ A OHLEDUPLNĚ K PLANETĚ S JUDITOU NECHVÁTALOVOU

6.10.-8.10.23 

Muzeum a Ekocentrum Divočina v Malešově

I. blok: INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY

• představení příkladů EKO podnikání 

• na jakých pilířích EKO podnikání stojí

• cílová skupina a na čem stavět komunikaci a marketing

II. blok: HOBBY vs PODNIKÁNÍ

• ujasnění si kdy jde o podnikání a kdy o volnočasovou aktivitu

• principy podnikání platí i pro prospěšné zaměření

• jak mindset klíčově ovlivňuje prezentaci, prodej, práci s týmem…

III. blok: EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A PRODEJ 

• snový klient

• jak ho najít a jak on najde mě

• jakou strategii zvolit

• líný marketing se skvělými výsledky

• seznámení se s taktikou: SEE | THINK | DO | CARE


NENÁSILNÁ KOMUNIKACE, VČELAŘSTVÍ A APITERAPIE, KOMUNITNÍ ROZVOJ S MICHALEM KRISTÝNKEM

Rychlebské hory

1.9-3.9.2023

I. blok 

• úvodní kruh

• úvod do empatie

• sebenapojení - pocity, potřeby

• pozorování vs. hodnocení; pocity vs. myšlenky; potřeby vs. strategie; prosba vs. rozkaz, manipulace 

II. blok

• setkání s místními komunitami

• alternativní stavby v Rychlebských horách

III. blok

• apiterapie

• včelaření

• voda v krajině

IIII. blok

• použití Nenásilné komunikace v běžném životě

• jak na konfliktni situace